Obiectivul principal al departamentului este acela de a iniția și coordona parteneriate cu toate instituțiile care se încadrează scopului asociației. Persoanele din cadrul departamentului selectează partenerii, păstrează legătura cu aceștia, se implică în desfășurarea și implementarea parteneriatelor și asigură buna comunicare între parteneri și Asociație.

De asemenea, tot în cadrul acestui departament se vor organiza și desfășura cursurile de perfecționare. Membrii departamentului vor analiza cursurile și le vor corela cu nevoile de formare ale profesorilor. Tot aici se pot desfășura cursuri de limbi moderne pentru cei care doresc să-și aprofundeze cunoștințele în domeniul limbilor străine. Formatorii vor activa în cadrul acestui departament și vor monitoriza desfășurarea programelor de formare derulate prin Asociație.