Rolul departamentului este acela de a menține o coordonare eficientă atât în interiorul asociației, cât și în exteriorul acesteia. Pe plan intern, departamentul este responsabil cu organizarea tuturor departamentelor și cu elaborarea organigramei. În exteriorul acesteia, rolul departamentului este de îndrumare în vederea unei bune desfășurări a tuturor activităților pe care asociația le organizează sau în care este partener. De asemenea, membrii păstrează legătura cu toate persoanele implicate în vederea organizării de evenimente comune (activități care vizează toate județele afiliate Asociației sau doar o parte din ele). La sfârșitul fiecărui an, departamentul realizează o agendă a evenimentelor în care Asociația a fost implicată.