Scopul departamentului îl reprezintă dezvoltarea profilului european al asociației,  internaționalizarea și extinderea vizibilității acesteia, prin facilitatea oportunităților de derulare de programe și proiecte europene pentru membrii săi. Activitatea departamentului vizează:

  • dezvoltarea și consolidarea relațiilor cu mediul extern;
  • facilitarea accesului la alternative europene de învățare pe tot parcursul vieții;
  • informarea membrilor asociației în legătură cu  programele de finanțare: apeluri de propuneri, sesiuni de informare și training, accesarea fondurilor, etc.
  • participarea activă la elaborarea cererilor de ființare pentru diverse proiecte internaționale;
  • gestionarea parteneriatelor europene;
  • oferirea de sprijin în derularea proiectelor europene;
  • promovarea imaginii asociației în mediul extern și atragerea de noi colaborări și parteneriate.