Departamentul Secretariat și administrarea documentelor din cadrul Asociației Profesorilor de Limba Engleză Oltenia se va ocupa de redactarea, înregistrarea, arhivarea tuturor documentelor Asociației, documentelor necesare organizării activităților Asociației, de organizarea și buna desfășurare a ședințelor Consiliului general, de întocmirea proceselor-verbale și de tot ceea ce presupune documentația Asociației.